Veisuuvekotin

Veisuuvekotin on järjestelmä, jolla voidaan rakentaa verkkopalveluita dynaamisten laulunuottien julkaisemiseksi. Dynaamisella laulunuotilla tarkoitetaan nuottikuvaa, jota käyttäjä voi mukauttaa. Veisuuvekotin tarjoaa nuottikuvien mukauttamiseen seuraavat ominaisuudet:

Veisuuvekotin kehitettiin erityisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Virsikirjan laulujen julkaisemiseksi verkossa dynaamisessa muodossa. Veisuuvekottimen kehitti Jukka Stenlund osana kirkkomusiikin opintojensa lopputyöprojektia Sibelius-Akatemiassa. Projekti koostui käytännöllisestä ja kirjallisesta osasta. Käytännöllinen osa koostui Veisuuvekotin-järjestelmän rakentamisesta ja virsinuotteja tarjoavan verkkopalvelun perustamisesta Veisuuvekottimen avulla.

Veisuuvekotin ei projektin päättyessä ollut vielä niin valmis, että järjestelmällä rakennettua verkkopalvelua voisi suositella todelliseen käyttöön. Lisäksi lauluaineiston julkaisemiseen liittyviä tekijänoikeusasioita ei oltu hoidettu valmiiksi. Verkkopalvelu oli asennettuna palvelimelle, mutta sitä saattoivat käyttää vain ne muutamat henkilöt, jotka olivat saaneet palveluun käyttäjätunnukset esimerkiksi projektin arvostelua varten. Saatavilla ovat tällä hetkellä seuraavat materiaalit:

Yhteydenotot: Jukka Stenlund, etunimi@sukunimi.fi / 040 4158629